Ja està disponible la nova versió de Document Capture que recull les peticions dels clients per a anar millorant les funcionalitats del addon per a Business Central (Microsoft Dynamics NAV) dissenyat per a importar, registrar, aprovar, comptabilitzar i arxivar factures de compra i abonaments directament en el ERP. Gràcies a aquestes novetats, estalviaràs més temps i esforços i eliminaràs processos manuals.

Principals novetats:

 

  • Càlculs de venciments per fòrmules millorades configurades mitjançant plantilles en base a la data, per exemple. 1 setmana
  • Modificacions de traduccions des de la mateixa page del document
  • Recerques de documents a partir d’una entitat, ja sigui proveïdor, client, empleat
  • Millores d’importació XML
  • Definició i assignació per usuaris , en la configuració missatge
  • Categories de documents, visió al ROL center (nou) i a la pagina de control del diari de documents.
  • Ampliació fins a 500 pàgines per fitxer tractat al OCR

 

Continia Document Capturi, és una solució certificada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària. D’aquesta manera, totes les factures digitalitzades amb Document Capturi, tenen validesa en tot el territori espanyol. Aquesta solució està homologada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària segons el que es disposa en l’article 8 de la Resolució de 24 d’octubre de 2007 i seguint el procediment contemplat en l’article 7 de l’Orde EHA/962/2007 de 10 d’abril de 2007.