El software ERP de Microsoft ha evolucionat al llarg d’anys incorporant noves tecnologies i funcionalitats però aquesta transformació ha anat acompanyada també de diferents canvis de nom que a poc a poc han anat penetrant però com a partner de Microsoft constantment estudiem si el públic en general ha adoptat aquests canvis o per contra, el naming va per un camí i el record dels usuaris manté l’original.

La solució de negoci actualment forma part del paraigua Dynamics 365 que engloba tota la tecnologia de Microsoft per als negocis. Business Central és una app centrada en la gestió de les empreses PIME que conté tota la funcionalitat necessària per prendre decisions més intel·ligents. Cada vegada l’ERP ha anat prenent més importància en els processos interns de l’empresa i gràcies a la racionalització d’aquests el sistema recopila unes dades que transforma en informació valuosa per prendre decisions. Per això Microsoft ha creat la marca Dynamics 365 que aglutina l’ERP amb Business Central, el CRM amb Dynamics 365 for Sales i les solucions ofimàtiques i de col·laboració amb Office 365. Anteriorment a Business Central, l’ERP era conegut com Microsoft Dynamics NAV. Quan Microsoft va adquirir el programari i el va integrar en la seva cartera de productes, va crear la marca Microsoft Dynamics. Aquest canvi va ser paulativamente calant en el record, però encara que la marca fos Dynamics NAV, la majoria d’usuaris el coneixia com Navision. A la nostra web podràs veure un timeline dels diferents noms i evolucions al llarg dels anys.

Per analitzar aquests canvis hem utilitzat Google Trends, per estudiar els termes de recerca des del llançament de Business Central a l’octubre de l’any passat.

Podem veure com Navision segueix sent el terme de cerca principal, molt lluny de Business Central i Dynamics NAV. Tot i que és simptomàtic que Dynamics NAV no hagi calat com nom ja que està molt a prop d’un nom molt més recent. Encara que podríem pensar que és causa del gran esforç de branding que està fent Microsoft per adoptar el nou nom i arrossega les recerques. En tot cas, segurament també per culpa dels partners que segueixen posicionant la paraula Navision i referint-se a ell amb aquest nom que aquesta transició no s’hagi finalitzat.

Si analitzem per províncies podem veure com a la zona de la Mediterrània i Madrid sembla que hi ha una tímida tendència al canvi, però a la zona de Castella Navision segueix calant en les recerques. Haurem d’anar veient com evoluciona quan Business Central es vagi implantant a les empreses i els nous usuaris ho nomenin i ho recomanin amb aquest nom.

A Dinamarca, bressol del programari Navision, on va néixer i segueix havent-hi un centre de desenvolupament important de Microsoft veiem que, en menor mesura, però la tendència és la mateixa. En aquest cas també Business Central i Dynamics NAV estan a l’una i Navision està molt per sobre.

Veurem com en els propers anys va canviant aquesta tendència, per part d’Olivia estem totalment focalitzats en desenvolupar i implementar Dynamics 365 Business Central amb tota la nova tecnologia que ofereix ja sigui a nous clients com a usuaris de versions antigues que actualitzin el seu programari per utilitzar tecnologia del 2019 i no buscar solucions complexes de programació amb versions antigues que només encarirà els costos i sumarà complexitat als processos.