Administració SQL
per a Microsoft Dynamics

SQL Server 2017 Integration Services (SSIS) inclou un conjunt de tasques que realitzen funcions de manteniment de bases de dades. Aquestes tasques se solen utilitzar en els plans de manteniment de bases de dades, però també es poden incloure en paquets de SSIS.