Navision

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV com a sistema ERP (Enterprise Resource Planning) és una eina de negoci avançada dissenyada per agilitar els processos de negoci. Aquesta solució de negoci suporta la gestió d’empreses individuals o de grup mitjançant la recollida i validació efectiva de les dades de negoci. Amb modernes eines de negoci ERP, les empreses poden arribar no només els seus objectius de negoci, sinó també augmentar la seva competitivitat i productivitat, reduint costos i optimitzant al mateix temps els seus fluxos de treball. Microsoft Dynamics NAV és un dels sistemes ERP més populars i elegits amb més freqüència a tot el món.

Des de 1983, Microsoft Dynamics NAV (anteriorment, Navision) ha estat proporcionant funcionalitats, capacitats i solucions innovadores que estimulen el creixement del negoci a tot el món. Microsoft Dynamics NAV és una solució ERP dedicada a les PIMES. Amb un ampli espectre de capacitats, Microsoft Dynamics NAV millora el desenvolupament, satisfent les necessitats específiques de cada organització. La seva arquitectura li permet fer més eficients i eficients els teus processos de negoci diaris. Garanteix un millor control dels ingressos de l’empresa i augmenta la teva rendibilitat.