El mòdul de Contractes de Compra de Document Capture  et permet gestionar i fer un seguiment dels contractes de compra, les subscripcions i altres costos recurrents de la teva organització. Permet als administradors tenir tots aquests contractes i costos reunits en un sol lloc, la qual cosa els proporciona una excel·lent visió de conjunt que els facilita la comparació amb proveïdors alternatius i la determinació de si, per exemple, es poden consolidar diversos contractes separats en un només per a reduir el cost global. En general, el mòdul facilita la facturació correcta en tots els casos, la qual cosa sol estalviar temps i diners.

Tots els contractes poden revisar-se fàcilment i de manera recurrent, perquè sempre estigui al corrent de si han de renovar-se, modificar-se o cancel·lar-se. En simplificar l’assignació de diferents revisors a diferents contractes, el mòdul et permet repartir la càrrega de treball al mateix temps que agilita el procés, i fins i tot pot fer que els documents de compra i les despeses s’aprovin automàticament vinculant-los a un contracte de compra. D’aquesta manera, la tela organització pot estalviar hores i hores de treball manual i molèsties, alliberant així grans quantitats de temps i recursos per a dedicar-los a altres tasques importants.

El mòdul està construït entorn de quatre components principals:

 • La pàgina de resum dels contractes de compra, que proporciona tant als administradors com als revisors tota la informació rellevant
 • Funcionalitat de revisió fàcil d’usar, que inclou:
  • Noves capacitats de revisió de contractes de compra en el Portal d’Aprovació Web de Continia
  • Una sèrie de Qüestions del Centre de Funcions de fàcil accés per a facilitar encara més als administradors i revisors la navegació pel procés
 • Aprovació automàtica dels documents de compra vinculats als contractes de compra, inclosa l’opció d’establir toleràncies d’import
 • Un arxiu complet que permet veure l’historial de qualsevol contracte de compra amb finalitats estadístics o d’un altre tipus

El mòdul funciona amb Continia Document Capture i Continia Expense Management i pot incloure documents de compra (factures i abonaments) i/o despeses, cadascun dels quals pot #vincular a un contracte de compra. La llista de diferents tipus de contractes i subscripcions que pot gestionar favorablement utilitzant el mòdul és pràcticament interminable. Inclou, però no es limita al següent:

 • Arrendament d’oficines
 • Llicències de software
 • Assegurances
 • Serveis de telèfon i Internet
 • Còpia de seguretat del servidor
 • Serveis de gestió d’instal·lacions, com a servei d’àpats, neteja i manteniment de plantes interiors
 • Lloguer de cotxes
 • Periòdics i revistes comercials

Si vols veure un demo, et facilitem la part del Webinar de novetats de la nova versió on parla dels contractes de compra:

I si vols més informació, posa’t en contacte amb nosaltres perquè et configurem el nou mòdul de Document Capture o t’ajudem a començar a treballar amb Document Capture al teu Business Central per aquesta funcionalitat i moltes més.

Contacta amb nosaltres
reCAPTCHA