Entrades

Fer que les dades de totes les àrees de la teva empresa siguin fàcilment accessibles és només el primer pas per treure tot el partit a la intel·ligència de negoci en tota l’organització.

Per portar la teva organització al següent nivell, necessites dades connectades, anàlisi de negoci i orientació sobre la millor manera d’utilitzar-les. Microsoft Dynamics 365 t’ajuda a veure tot el que la teva organització està fent en temps real, capacitant al teu personal per prendre decisions més informades i aconseguir millors resultats en el teu negoci.

El circuit de retroalimentació digital

El creixement futur en tots els sectors, així com els models d’organització i de negoci dels propis sectors, es veurà impulsat en gran mesura per l’aplicació més intel·ligent de les tecnologies digitals per atraure els clients, reimaginar productes i serveis, transformar les operacions i donar millors eines als empleats.

BI retroalimentación digital

Atraure els clients (Engage Customers)

La forma en què les empreses es relacionen amb els clients s’ha alterat dràsticament en aquest món cada vegada més connectat. Avui en dia, la teva organització necessita conèixer el mercat i als teus clients per crear interaccions personalitzades a través de tots els canals, el que al seu torn fomenta la fidelitat dels clients.

Optimitzar les operacions (Optimise operations)

Dynamics 365 no només permet a les empreses ser més rendibles sinó que també fomenta un enfocament proactiu per a la resolució de problemes. Els coneixements profunds augmenten la capacitat d’anticipar-se a les necessitats futures i actuar sobre elles amb anticipació.

Potenciar els empleats (Empower employees)

Utilitza la intel·ligència artificial no es tracta de reemplaçar les habilitats humanes – es tracta d’amplificar l’enginy humà amb eines intel·ligents que treuen a la llum percepcions processables.

Transformar els productes (Transform products)

Porta la transformació digital al següent nivell per trobar noves formes de millorar la qualitat dels teus productes i ajudar a reinventar el teu model de negoci per oferir un nou valor als teus clients.

Una empresa més informada per prendre decisions

Dynamics 365 està preparat per ajudar la teva empresa a identificar tendències, anticipar oportunitats i obtenir una visió potent a través d’anàlisis profundes i visualització de dades.
L’habilitació d’intel·ligència de negoci en tota la teva organització proporcionarà els coneixements pràctics que el teu personal necessita per construir millors relacions amb els clients, optimitzar les operacions i millorar la qualitat dels teus productes. Ara pot ser més àgil i proactiu aprofitant el potencial dels grans dades de forma pràctica i canviant.

Llegir més