A l’analitzar els resultats de les implementacions de Microsoft Dynamics 365, Nucleus va descobrir que, per cada euro invertit, les empreses van obtenir una mitjana de 15,16 euros en retorn de la inversió. Això és significativament més alt que la mitjana tant en ERPs com en el cas dels CRMs, que rendeixen, en mitjana, 6,46€ i 7,78€ euros respectivament.

Nucleus va descobrir que les empreses que van enfocar les inversions de Microsoft en núvol i usabilitat, així com en integració i anàlisi, van poder aconseguir importants retorns en augmentar la productivitat i els ingressos i reduir els costos.

Microsoft ha continuat ampliant i desenvolupant la seva cartera de solucions sota el paraigua de Dynamics 365 per a donar suport als processos de CRM i ERP, així com les anàlisis avançades (Power BI), el desenvolupament d’aplicacions (amb PowerApps) i la col·laboració (Microsoft Teams).

Des de 2004, Nucleus ha examinat l’experiència d’usuari dels clients de Microsoft i ha publicat estudis de casos sobre el rendiment de la inversió (ROI) en les instal·lacions dels clients. Per a avaluar el valor actual que ofereix Dynamics 365, analitzen les dades agregades de tots els casos d’estudi de retorn de la inversió que Nucleus ha publicat sobre els clients de Microsoft des de 2010 i van descobrir que, durant els primers tres anys d’implementació, per cada euro invertit una empresa va recuperar una mitjana de 15,16 euros.

Nucleus va decidir independentment avaluar el valor reeixit pels clients de Microsoft. Els últims casos considerats en l’anàlisi van ser empreses canadenques, europees i americanes que utilitzen les solucions de Microsoft per a impulsar una major col·laboració, millorar les operacions i els processos, i analitzar i actuar sobre les dades.

Tots els casos van ser desenvolupats de manera independent per Nucleus seguint la seva metodologia estàndard d’estudi de casos de retorn de la inversió, que s’ha utilitzat per a publicar gairebé 1.000 estudis de casos de retorn de la inversió en els últims 18 anys. La revisió de les dades detallades de cada estudi es va realitzar sense cap col·laboració amb el fabricant i Nucleus va informar a Microsoft dels resultats només després que aquesta anàlisi fos completada.

Generadors de valor afegit

Moltes de les inversions estudiades eren actualitzacions o canvis d’aplicacions anteriors; aquests projectes generalment tendeixen a oferir només retorns incrementals moderats. Els elements comuns a l’èxit financer de les inversions inclouen:

  • Integració. La capacitat d’integrar les solucions de Microsoft amb les aplicacions i fonts de dades existents o noves va ser clau per a acabar els projectes a temps i sense un pressupost molt elevat.
  • La possibilitat que brinden les solucions de Microsoft per a noves línies de negoci. En diversos casos, els clients de Microsoft van poder crear noves fonts de beneficis com la venda creuada/upselling. Amb l’accés a dades en temps real i la funcionalitat analítica incorporada, els clients poden maximitzar el valor de les dades de l’empresa amb la presa de decisions basada en les dades.
  • Centrar-se en una interfície d’usuari (UI) estandarditzada i fàcil d’utilitzar en tots els productes. Els productes de Microsoft comparteixen elements comuns de disseny i experiència d’usuari (UX). Els clients poden aprofitar la familiaritat amb altres productes de Microsoft per a accelerar els processos d’incorporació i adopció per part dels usuaris.
  • Estalvi de costos i major innovació gràcies a la tecnologia del núvol. Amb tota la infraestructura i el suport d’implementació necessaris, Microsoft fa costat als clients a través d’implementacions en el núvol, permetent-los reduir les despeses inicials de maquinari i el suport continu de les tecnologies de la informació (TU).
  • Concentri’s a millorar la productivitat dels usuaris. En molts casos, el desplegament de les solucions més escalables i utilitzables de Microsoft va permetre als clients automatitzar o estandarditzar processos manuals repetibles, permetent als usuaris redirigir el temps estalviat a processos d’alt valor tasques.

Conclusions

Microsoft ha continuat augmentant les capacitats i el valor de la cartera de solucions Dynamics 365, tant de manera orgànica com per adquisició. La integració de capacitats empresarials com ERP o CRM amb Microsoft 365, Power BI, PowerApps i Azure ofereixen un valor encara major que les mitjanes de la indústria per a CRM (Nucleus Research o128 – CRM retorna 7,78 euros per cada euro invertit, juny de 2014) i ERP (Nucleus Research o196 – ERP retorna 6,46 euros per cada euro invertit, setembre de 2014). A mesura que Microsoft realitzi més inversions en integració i innovació, els clients es beneficiaran del valor addicional que proporciona la plataforma Dynamics 365.