Entrades

Avui  dia per aconseguir un paper estratègic en les organitzacions la funció del Departament de RRHH necessita comprendre i aprofitar la força de l’analítica de dades.

El terme “HR Analytics” s’ha convertit en una expressió de moda, però; quina és la figura del “HR Analytics? És una moda, una realitat o el futur dels Recursos humans?

Si cerques definicions a Google de “Analytics”, en trobaràs milers, però son tres els pilars sobre els quals es basen: dades, evidència i impacte en el negoci. La combinació d’aquests tres pilars és el que ha d’ajudar als departaments de Recursos Humans a aconseguir que les empreses prenguin decisions molt més informades. També implica l’ús de les tecnologies de la informació per recopilar, manipular i informar dades.

S’assumeix  doncs que “HR Analytics” es desenvolupa per l’empresa, no únicament per el Departament de RRHH.

Què no és Analytics? Analytics no és només mètriques, implica una anàlisi més sofisticada de les dades relacionades amb els recursos humans. Es tracta de passar de la informació al coneixement. Exemple: podem saber fàcilment quin és el percentatge de rotació  de la nostra empresa; però sabem quant ens està costant aquesta rotació? Com podem preveure que una persona tindrà un bon rendiment en el seu lloc de treball?

La força de l’analítica es basa en permetre conèixer millor als treballadors i al negoci, millorant la presa de decisions, amb el suport de les dades. A més a més aporta valor als treballadors fins i tot a les persones que poden arribar a treballar a l’empresa.

Pel que fa a les eines de visualització de dades, una de les més conegudes és Power BI de Microsoft. Aquesta eina permet, per exemple, analitzar de forma molt visual les noves contractacions, els treballadors en actiu  i els que han marxat i d’aquesta manera poder descobrir tendències en l’estratègia de contractació.

D’altre banda, no s’ha d’oblidar mai que, si traduïm tot a les dades, perdem les perspectiva del que hi ha darrera que son les persones i això és molt important tenir-ho present. Recursos Humans ha de fer sempre de capa funcional.

Autora: Clàudia Sampere – RRHH