Entrades

Avui  dia per aconseguir un paper estratègic en les organitzacions la funció del Departament de RRHH necessita comprendre i aprofitar la força de l’analítica de dades.

El terme “HR Analytics” s’ha convertit en una expressió de moda, però; quina és la figura del “HR Analytics? És una moda, una realitat o el futur dels Recursos humans?

Si cerques definicions a Google de “Analytics”, en trobaràs milers, però son tres els pilars sobre els quals es basen: dades, evidència i impacte en el negoci. La combinació d’aquests tres pilars és el que ha d’ajudar als departaments de Recursos Humans a aconseguir que les empreses prenguin decisions molt més informades. També implica l’ús de les tecnologies de la informació per recopilar, manipular i informar dades.

S’assumeix  doncs que “HR Analytics” es desenvolupa per l’empresa, no únicament per el Departament de RRHH.

Què no és Analytics? Analytics no és només mètriques, implica una anàlisi més sofisticada de les dades relacionades amb els recursos humans. Es tracta de passar de la informació al coneixement. Exemple: podem saber fàcilment quin és el percentatge de rotació  de la nostra empresa; però sabem quant ens està costant aquesta rotació? Com podem preveure que una persona tindrà un bon rendiment en el seu lloc de treball?

La força de l’analítica es basa en permetre conèixer millor als treballadors i al negoci, millorant la presa de decisions, amb el suport de les dades. A més a més aporta valor als treballadors fins i tot a les persones que poden arribar a treballar a l’empresa.

Pel que fa a les eines de visualització de dades, una de les més conegudes és Power BI de Microsoft. Aquesta eina permet, per exemple, analitzar de forma molt visual les noves contractacions, els treballadors en actiu  i els que han marxat i d’aquesta manera poder descobrir tendències en l’estratègia de contractació.

Click on the button to load the content from app.powerbi.com.

Load content

D’altre banda, no s’ha d’oblidar mai que, si traduïm tot a les dades, perdem les perspectiva del que hi ha darrera que son les persones i això és molt important tenir-ho present. Recursos Humans ha de fer sempre de capa funcional.

Autora: Clàudia Sampere – RRHH

Fer que les dades de totes les àrees de la teva empresa siguin fàcilment accessibles és només el primer pas per treure tot el partit a la intel·ligència de negoci en tota l’organització.

Per portar la teva organització al següent nivell, necessites dades connectades, anàlisi de negoci i orientació sobre la millor manera d’utilitzar-les. Microsoft Dynamics 365 t’ajuda a veure tot el que la teva organització està fent en temps real, capacitant al teu personal per prendre decisions més informades i aconseguir millors resultats en el teu negoci.

El circuit de retroalimentació digital

El creixement futur en tots els sectors, així com els models d’organització i de negoci dels propis sectors, es veurà impulsat en gran mesura per l’aplicació més intel·ligent de les tecnologies digitals per atraure els clients, reimaginar productes i serveis, transformar les operacions i donar millors eines als empleats.

BI retroalimentación digital

Atraure els clients (Engage Customers)

La forma en què les empreses es relacionen amb els clients s’ha alterat dràsticament en aquest món cada vegada més connectat. Avui en dia, la teva organització necessita conèixer el mercat i als teus clients per crear interaccions personalitzades a través de tots els canals, el que al seu torn fomenta la fidelitat dels clients.

Optimitzar les operacions (Optimise operations)

Dynamics 365 no només permet a les empreses ser més rendibles sinó que també fomenta un enfocament proactiu per a la resolució de problemes. Els coneixements profunds augmenten la capacitat d’anticipar-se a les necessitats futures i actuar sobre elles amb anticipació.

Potenciar els empleats (Empower employees)

Utilitza la intel·ligència artificial no es tracta de reemplaçar les habilitats humanes – es tracta d’amplificar l’enginy humà amb eines intel·ligents que treuen a la llum percepcions processables.

Transformar els productes (Transform products)

Porta la transformació digital al següent nivell per trobar noves formes de millorar la qualitat dels teus productes i ajudar a reinventar el teu model de negoci per oferir un nou valor als teus clients.

Una empresa més informada per prendre decisions

Dynamics 365 està preparat per ajudar la teva empresa a identificar tendències, anticipar oportunitats i obtenir una visió potent a través d’anàlisis profundes i visualització de dades.
L’habilitació d’intel·ligència de negoci en tota la teva organització proporcionarà els coneixements pràctics que el teu personal necessita per construir millors relacions amb els clients, optimitzar les operacions i millorar la qualitat dels teus productes. Ara pot ser més àgil i proactiu aprofitant el potencial dels grans dades de forma pràctica i canviant.

Llegir més