Microsoft Dynamics, el programari ERP enfocat per a les PIMES, té el 56% del mercat de les empreses que facturen menys de 100 milions. Al mercat de l’ERP en general, juntament amb SAP ocupa dues terceres parts del mercat.

Segons l’informe de Penteo, les empreses destinen un 18% del seu pressupost a la implantació i manteniment d’eines ERP. Gran part d’aquestes inversions es destinen a solucions estàndard de mercat donat el seu ampli canal de partners. En el cas de Microsoft Dynamics, Penteo subratlla 7 partners per la seva experiència tècnica i coneixement del programari. El criteri que cada vegada pren més rellevància és l’ajust a les necessitats i problemàtiques del client que finalment es tradueix en una satisfacció general de l’empresa després de dipositar la confiança en un d’aquests partners.

L’avantatge competitiu de Microsoft Dynamics respecte a la resta es defineix com la integració amb la resta de productes dins el paraigua Dynamics 365. En el cas d’Olivia, el principal avantatge com a partner és el coneixement de la totalitat de la suite que possibilita la integració de tota la potencialitat One Microsoft. Gràcies a l’experiència i de la contínua formació, s’assegura una correcta interpretació de les necessitats del client per adaptar-les a l’estàndard de l’ERP, racionalitzant així el cost de la inversió.