El 30 de novembre de 2021, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei on s’establia l’obligatorietat de la factura electrònica entre empreses i autònoms. La publicació al BOE no s’ha efectuat, però es preveu per als pròxims mesos. Una vegada s’hagi publicat, les empreses amb una facturació superior als 8 milions anuals tindran un any per a realitzar tota la seva facturació via electrònica. Per a la resta d’empreses i autònoms s’anirà aplicant en els següents 3 anys, per la qual cosa en un horitzó temporal d’uns 4 o 5 anys deixarem de costat gradualment el paper.

Aquesta mesura s’emmarca en tot un pla de digitalització de l’activitat empresarial que té origen en el Pla de Recuperació i Resiliència, el paquet d’ajudes de la Unió Europea també anomenats Fons NextGen com a resposta a l’efecte del Covid-19.

A més de l’impacte mediambiental del fet d’eliminar íntegrament el paper, és un avanç en la lluita contra la morositat i el frau fiscal.

Quines obligacions tindran les empreses?

 Falten alguns detalls tècnics que seran publicats en els pròxims mesos, però tot apunta que les empreses tindran les següents obligacions:

 • Expedir i remetre factures electròniques amb les empreses i autònoms.
 • Facilitar un entorn perquè el receptor pugui accedir, veure i descarregar la factura electrònica.
 • Habilitar l’accés a les factures electròniques durant 4 anys fins i tot en els casos que el destinatari ja no sigui client.

Quin serà el calendari d’implantació?

Depèn de la grandària de l’empresa el calendari d’implantació tindrà unes dates clau:

 • La primera fase començarà amb les empreses amb una facturació anual superior als 8 milions d’euros. Aquesta es preveu que sigui un any després de la publicació en el BOE.
 • La segona fase seguirà amb les empreses amb una facturació inferior als 8 milions, és a dir, la resta d’empreses i autònoms. Aquesta fase serà gradual i aniran adoptant el canvi de les empreses amb una facturació major a micro pimes o autònoms. Es preveu que sigui tres anys després de la publicació d’una manera gradual fins a cobrir totes les empreses.

 

Quins seran els incentius per a les empreses?

El passat 15 de març va començar el termini, per a les empreses entre 10 i 49 empleats, per a sol·licitar les ajudes relacionades amb el programa Kit Digital de Red.es. Les subvencions van dirigides a ajudar econòmicament a les PIMES a digitalitzar els seus processos per a així millorar la seva productivitat.

A més, l’avantprojecte informa que l’ús de la facturació electrònica serà un dels requisits per a l’accés a les subvencions i contractacions públiques, així com altres ajudes o incentius en el futur.

 

Quina solució necessito?

Si treballes amb Navision, Microsoft Dynamics NAV o Business Central tens la possibilitat de treballar amb Document Capture, solució dins del propi sistema amb el qual podràs importar, registrar, aprovar, comptabilitzar i arxivar factures de compra i abonaments directament a l’ERP, sense necessitat de treballar amb solucions externes integrades. Document Capture és una solució certificada per la AEAT, Agència Estatal d’Administració Tributària. Pel que totes les factures digitalitzades amb Document Capture, tenen validesa en tot el territori espanyol. A Olivia som distribuïdors de la solució amb clients treballant amb ella, havent eliminat íntegrament el paper i reduint personal dedicat exclusivament a la tasca de tramitar factures de paper.

 

Com pot ajudar-te Olivia?

A Olivia som agents digitalitzadors del programa Kit Digital, per la qual cosa podem oferir solucions per a transformar digitalment els teus sistemes informàtics, des del ERP (Business Central) , CRM (Dynamics 365 for Sales) o quadres de comandament amb Power BI. Podem ajudar-te en aquest procés de digitalització i podem facilitar-te el contacte amb clients nostres que estan en aquest precís moment en la seva empresa i com l’han abordat.

 

El creixement empresarial està íntimament lligat amb la correcta explotació, anàlisi i comprensió de les dades per a prendre les decisions adequades.

Els sistemes ERP de gestió empresarial no sols permeten fer un ús eficient de les dades, sinó que a més compten amb diferents capacitats per a millorar l’eficiència empresarial en gran manera, com pot ser l’automatització de tasques, o la millora dels processos interns.

Un 78% de les empreses espanyoles afirmen haver accelerat l’ús de les dades per la pandèmia per a millorar la seva eficiència.

S’ha incrementat l’ús de les dades arran de la pandèmia? Maduresa data driven de les empreses. INCIPY. 2021.

Què és un ERP?

Un ERP és un conjunt d’aplicacions de software de gestió de processos interns empresarials, que permeten a les pimes automatitzar la majoria de les pràctiques de negoci relacionades amb els aspectes operatius o productius de l’empresa, facilitant i centralitzant la informació de les àrees que la componen, entre altres:

Un ERP ha de ser instal·lat en tres situacions:

 1. Existència de límits per al creixement empresarial: una empresa que hagi gestionat els seus processos interns amb software tradicional però comença a experimentar límits en la seva expansió o creixement, necessita la implantació d’un ERP que deixi de limitar aquest potencial de creixement i permeti la seva capacitat d’expansió.
 2. Dificultat de treballar amb sistemes diferents. En el moment que una empresa consideri que existeixen dificultats a l’hora de treballar amb sistemes diferents, per problemes de compatibilitat o una gran inversió en temps, ha de considerar la instal·lació d’un ERP que eviti aquesta problemàtica (per la seva modularidad i escalabilitat, a mesura que l’empresa creix pot anar implementant nous mòduls sota un origen únic o BBDD).
 3. Necessitat d’adaptació dels sistemes al personal de la seva empresa. Una empresa que consideri que, per la mobilitat o característiques del seu personal, els seus sistemes no ofereixen les millors capacitats per a complir amb les expectatives dels seus clients, ha de pensar que ha arribat el moment d’instal·lar un ERP per a no perdre potencial de negoci i creixement.

 

L’adaptació de les empreses a les necessitats canviants dels consumidors és un fet rellevant per a la supervivència i creixement de les empreses.

Les empreses disposen d’eines que donen suport en la seva adaptació a aquest nou entorn. Una d’aquestes eines, que comença a ser imprescindible, són els sistemes ERP.

La integració d’un ERP en la teva pime només té avantatges. A més, l’escalabilitat i la integració amb altres aplicacions, t’ajuden a millorar l’organització interna empresarial, a augmentar la productivitat i a fer una planificació adequada, prenent millors decisions, que suposaran un benefici per a la teva empresa.

 

Descargar pdfs:

ERP. La herramienta para la planificación de tu pyme ( Formato pdf | 21,34MB )

ERP. La herramienta para la planificación de tu pyme. Presentación ejecutiva ( Formato pdf | 1,06MB )

 

Hem afegit a OSSII, la nostra solució per a ampliar les funcionalitats estàndard del SII en Business Central, l’IVA suportat no deduïble utilitzat en la presentació del SII en les factures i abonaments de compres.

Què és l’IVA suportat no deduïble?

No tot l’IVA suportat de l’activitat de l’empresa serà deduïble, perquè ho sigui ha de complir els següents requisits:

 • Ha d’estar justificat : ha d’estar reflectit en una factura que contingui totes les dades formals obligatoris, com el CIF, raó social, data, desglossament de l’IVA i base imposable.
 • Ha d’estar vinculat a l’activitat que desenvolupa l’empresa
 • Ha d’estar reflectit en els llibres comptables, inherent a tota persona que desenvolupi una activitat empresarial.
 • L’IVA suportat generlament, podrà deduir-se en una màxim de 4 anys des de la data de la factura.

Si no compleix aquests requisits, l’IVA no podrà ser deduït i actualment dins de la funcionalitat del SII estàndard de Business Central, aquest cas no està contemplat. Pel que hem afegit aquesta funcionalitat per a facilitar aquesta gestió del dia a dia del departament d’administració.

Afegim millores en la solució conforme s’introdueixen canvis o detectem en els nostres clients funcionalitats que l’estàndard de Microsoft no contempla i seria d’utilitat per a reduir tasques repetitives i sense valor, automatitzant-les. Si Microsoft les incorpora de manera nativa en la seva versió estàndard, la llevem de la nostra solució per a incorporar només aquella funcionalitat que no es pugui resoldre utilitzant la base del ERP.

 

Enguany ha tornat el Mobile World Congress després de dues edicions cancel·lades a causa del Covid-19. Aquesta edició ha estat un punt i seguit de l’edició del 2019, evolucionant la connectivitat (precisament el lema en l’entrada era “Connectivity Unleashed”) i deixant volar la imaginació amb el metavers. Aquests dos anys d’aturada han canviat moltes coses i els esdeveniments han obligat a estrènyer l’accelerador en necessitats que en l’última edició eren encara futuristes.

El primer exemple és com ha canviat el nostre prisma enfront de les reunions. A inicis del 2019 quan pensàvem en una reunió era o a l’oficina amb els nostres companys, viatjant a veure un client o com a molt, una videotrucada si era molt lluny i no justificava el viatge. La pandèmia va canviar la nostra manera de reunir-nos i interaccionar amb els nostres companys o clients. Passem de l’offline a l’online en dos dies, sense tenir una cultura clara sobre això i amb eines que començàvem a conèixer. Microsoft Teams va ser el nostre gran aliat, però també un company de viatge bastant odiat, ja que la saturació de reunions online sense haver après encara aquesta nova manera de comunicar, ens va produir estress i en certa manera, rebuig. Quan les mesures es van anar relaxant, tots hem tingut la sensació de tornar a la normalitat, però crec que és més encertat parlar de “nova normalitat”. Aquí apareix el concepte treball híbrid i la tecnologia es posa les piles per a brindar dispositius per a de nou, aprendre una nova comunicació, on conflueixen els dos mons. Microsoft està un pas per davant gràcies a haver aconseguit ser un estàndard de mercat en el que comunicació entre empleats i reunions online externes es refereix. En el Mobile s’han pogut veure tot de dispositius que enriqueixen aquest concepte i milloren la immersió tant dels que estan en línia com els que estan físicament en un mateix espai.

Un altre aspecte important és l’augment del control a nivell de dades de tot el que esdevé en la nostra empresa. A nivell de la fabricació, gràcies als sensors i la connectivitat, podem tenir un control absolut d’una manera assistida i desatesa dels processos. Poso un exemple de cada cas per a il·lustrar-lo.


Tots ens imaginem la connectivitat en el món industrial com aconseguir d’una manera desatesa obtenir informació per a resoldre problemes o millorar la productivitat observant al detall aspectes que a simple vista se’ns poden passar per alt. En la imatge, en l’estand d’ Huawei, podem veure una fàbrica totalment connectada, amb un control absolut de tots els paràmetres, que permet analitzar tots els aspectes de la fabricació per a reduir encara que sigui al segon algun procés. Ens pot semblar una inversió excessivament alta per a reduir petits detalls. Però si ho veiem a nivell global, reduir aquests segons o la reducció de la utilització un material, pot tenir un impacte econòmic i ecològic a mitjà termini que pot ser clau vist des de la perspectiva del fabricador i del planeta. Ara veiem moltes empreses compromeses amb la reducció de carboni en els seus processos productius. Tot això pot ajudar a racionalitzar l’ús de materials o d’energia per a aconseguir-lo. I ja no sols en el procés de fabricació, sinó també en tota la cadena de subministrament. L’anàlisi de les rutes i els punts de distribució poden reduir costos i tenir un impacte mediambiental molt més reduït.

 

L’altre àmbit de control gràcies a la connectivitat pot ser també d’una manera assistida. Quan ens imaginem els robots, pensem en dispositius que d’una manera desatesa pugui realitzar accions sense la necessitat que nosaltres haguem de fer-les. Però recorrent els diferents estands, vaig veure una nova manera d’integrar els robots en la indústria 4.0. En la presentació de Boston Dynamics d’IBM podem veure una manera més integrada en la introducció del robot en les nostres vides. En aquest cas el robot no és autònom i està guiat per un operari que s’ajuda del robot per a realitzar accions que per si només serien impossibles. Per exemple, li sol·licita que busqui punts on la temperatura hagi pujat d’una manera anormal i acudeix ràpidament al lloc i mostra imatges d’alta definició per a ser analitzades per l’operari i actuar per a resoldre qualsevol problema. O per exemple, estableix rutes amb punts d’origen i final per a passar revista de la fàbrica i avisa al supervisor si detecta algun aspecte fora del normal. Pel que la convivència amb el robot és molt més natural i no com una cosa futurista que envaeix l’espai de l’humà.

Amb això podem veure que molts dels temes que fa uns anys ens semblaven de ciència-ficció, a poc a poc es van integrant en les nostres vides d’una manera natural. És com per exemple la irrupció dels dispositius assistits per veu. Cada vegada és més normal sentir a les cases Alexa, Sent Siri o OK Google. I això ens porta a l’últim punt, el metavers. Tots li tenim molta por i creiem que ens destrossarà el món real i que tots anirem al metavers. No. Passarà com amb internet, els robots, el telèfon intel·ligent, s’integrarà en les nostres vides i brindarà la possibilitat de tenir usos que ni imaginem.

El metaverso no deixa de ser l’evolució d’internet. La tecnologia té més recursos i possibilita fer més coses a nivell de visualització. Pel que la web plana que imaginem ara, en uns anys tindrem sites molt més interactius i intuïtius que facilitessin accedir a la informació d’una manera més inclusiva. Un exemple és el Metahype de Cupra. Un espai on tots els treballadors de Cupra poden tenir reunions 1 a 1, socialitzar i el més important, divertir-se en aquest nou univers digital. Per exemple, han construït illes amb diferents temàtiques. Una d’elles amb la col·laboració de Primavera Sound perquè els treballadors assisteixin a concerts d’una manera virtual en els seus moments d’oci.

En definitiva, veiem com la tecnologia a poc a poc entra en les nostres vides amb diferents aspectes ja sigui en la nostra vida personal o professional. Encara que tinguem la nostra resistència, quan li vegem l’aplicació a les nostres necessitats ho adoptarem sense adonar-nos.

 

En l’ona d’actualització de versió que es preveu entre abril i setembre de 2022, Microsoft lliurarà actualitzacions basades en les sol·licituds de millores més populars. S’està treballant per a aconseguir millors informes i introduir diverses millores en l’àrea de la cadena de subministrament.

Hem dividit les principals millores en diferents àrees:

Millores funcionals i de connectividad

S’ha treballat per a aconseguir millors informes i introduir diverses millores en l’àrea de la cadena de subministrament.

 • Conciliació bancària : L’informe Extracte de compte bancari sobre les conciliacions bancàries registrades s’ha modificat perquè ara mostri una instantània més detallada de la informació bancària en el moment en què es va registrar la conciliació bancària. S’han agregat els camps Saldo C/G, Pagaments pendents i Xecs, la qual cosa facilita la validació i l’auditoria.
 • Canviar el compte bancari predeterminat de l’empresa en els documents de vendes i serveis: Ara es poden establir comptes bancaris predeterminats per a empreses i per a divises individuals, seleccionant Compte bancari predeterminat en la llista de comptes bancaris de l’empresa en les pàgines Informació de l’empresa i Divises.
 • Consolidar saldos de clients i proveïdors: Es pot convertir una empresa de contacte en client o proveïdor mitjançant les accions Crear com a client o Crear com a proveïdor a la pàgina Fitxa de contacte.
 • Assignació a conjunts d’opcions en Dataverse, com a condicions de pagament, condicions de noli i transportistes sense codi:Es poden assignar manualment les condicions de pagament, les condicions de noli, els mètodes d’enviament i els agents d’enviament entre Business Central i Microsoft Dataverse. Si s’habilita la característica Actualització de característiques: assignar a conjunts d’opcions en Dataverse sense codi en Administració de característiques en Business Central, ja no es necessitarà personalitzar el codi per a sincronitzar els termes de pagament, els mètodes d’enviament i les condicions del noli.
 • Connector de Shopify : Gràcies a la connexió de Dynamics 365 Business Central i Shopify, els comerciants de tot el món podran implementar processos comercials en línia més ràpids i centrar-se en les vendes. Amb les dades connectades a les seves botigues en línia i operacions comercials, es podrà respondre ràpidament a les demandes dels consumidors i ajustar els preus i la comercialització dels productes. Gràcies al suport per a estructures de preus de diversos nivells i múltiples divises, empreses i entitats, Business Central serà compatible fàcilment amb diferents escenaris de botigues Shopify.
 • Sincronitzar ofertes de vendes i comandes en totes dues direccions entre Business Central i Dynamics 365 Sales:Ara es podran sincronitzar ofertes de venda i comandes en totes dues direccions entre Business Central i Dynamics 365 Sales. Per exemple, si un client canvia d’opinió sobre el producte o la quantitat que va demanar en Dynamics 365 Sales, aquests canvis es poden processar automàticament en Business Central arxivant el document de vendes i creant un nou. El mateix ocorre amb els canvis en Business Central; per exemple, quan canvien els preus, els imports d’impostos o les dates d’enviament previstes, els canvis se sincronitzen automàticament amb Dynamics 365 Sales. Això contribueix a mantenir als venedors al dia amb els últims canvis i amb l’estat de les ofertes i les comandes.

Millor amb Microsoft 365

La integració amb Microsoft 365 cada vegada és més fluida. S’ha avançat en la millora d’informes amb Excel i una major integració amb Teams per a col·laborar d’una manera més productiva amb els teus companys.

 • Millores d’integració de Microsoft Teams : Quan es comparteix un vincle al client web de Business Central amb Microsoft Teams, ja sigui a través de la característica Compartir o copiant-ho des del client web, Teams mostra automàticament una vista prèvia del vincle com una targeta compacta, revelant els camps essencials per a aquest registre. En aquest llançament de versions, es milloren les targetes amb el següent:
  • La finestra de detalls ara ocuparà més espai en la pantalla, mostrant més camps i accions alhora.
  • Des de la finestra Detalls, es podrà obrir l’experiència completa de Business Central en el navegador.
 • Complement de Outlook: agregar dades adjuntes de correu electrònic a registres de Business Central : El complement de Outlook ara ofereix l’opció de copiar arxius adjunts de correu electrònic al registre que es mostra en el complement. Per exemple, el complement mostrarà automàticament el registre de contacte que coincideix amb el remitent de correu electrònic actual, des del qual pot navegar fins a l’última comanda de vendes d’aquest client.

Millores per als desenvolupadors

S’evoluciona en les capacitats d’eines d’extensibilitat per a desenvolupadors, com, per exemple, crear un llenguatge Al més segur o oferir als desenvolupadors una experiència excel·lent.

 • Projectes dependents d’implementació automàtica en l’espai de treball: Per a optimitzar l’experiència i eliminar el treball manual innecessari, la implementació d’un projecte A l’en un espai de treball de Visual Studio Code recorrerà el gràfic de dependències del projecte en l’espai de treball i instal·larà els projectes necessaris si encara no s’han implementat en el servidor NST.
 • Eina i dades de demostració per a escenaris de fabricació : L’eina i el conjunt de dades de demostració estaran disponibles per a escenaris de fabricació com una extensió que pot instal·lar en qualsevol entorn. Els especialistes en prevenda poden executar l’eina sobre Cronus o La meva empresa i obtenir la configuració i les dades de demostració que necessitaran quan demostrin diversos escenaris en l’espai de fabricació.
 • Generador de perfils de rendiment en el client : Aquesta eina ajudarà als partners a analitzar quines extensions involucrades consumeixen més temps, incloses les anomenades a mètodes que més consumeixen.

Altres millores

 • Millores en el connector de Power Automate i Power Apps :S’ha millorat en la compatibilitat amb la cerca, el filtrat i la classificació de dades i l’addició de registres relacionats.
 • La nova aplicació d’escriptori que ofereix una experiència de client web completa en l’escriptori s’inclou en Microsoft Store : L’aplicació d’escriptori basada en l’aplicació web progressiva es troba en Microsoft Store i pot instal·lar-se tant per a les solucions de Business Central online com per a les de l’entorn local. Ofereix una experiència de client web completa en l’escriptori (amb característiques com multitarea, personalització i impressió en el núvol), al mateix temps que permet als clients mantenir un comportament similar al d’una aplicació d’escriptori (com fixar el menú Inici o la barra de tasques).
 • Visita guiada per a ajudar els usuaris a buscar configuracions i eines de personalització: Avui dia, alguns rols poden fer un recorregut per la seva pàgina d’inici, l’Àrea de treball, com la primera tasca de la seva llista de comprovació per a començar. Aquest recorregut ara s’ampliarà amb més passos per a ressaltar on trobar configuracions i opcions per a personalització en el menú Configuració.
 • Ús d’Excel per a crear dissenys d’informes : Amb els dissenys d’Excel per als informes de Business Central, els usuaris poden ara crear i editar dissenys d’informes simplement usant la paleta completa de capacitats d’ Excel, com a controls lliscants, diagrames, gràfics i taules dinàmiques.
 • Telemetria: els diàlegs d’error es registren en telemetria :Amb l’ajuda de la telemetria, els partners poden obtenir informació sobre quines rutes de codi Al desencadenen situacions d’error per als usuaris. Els partners o administradors d’inquilins també poden configurar alertes en Azure Monitor per a rebre notificacions si hi ha molts usuaris sofrint errors.

 

Anirem detallant totes aquestes millores perquè l’experiència amb Microsoft Dynamics 365 Business Central sigui cada vegada més completa i faciliti el dia a dia de les PIMES.