La següent infografia mostra el perill de no tenir actualitzat el programari de comptabilitat. Certes empreses treballen encara amb versions de més de 10 anys. Tant la tecnologia com els processos interns de l’empresa han variat durant aquest temps, de manera que utilitzar eines no actualitzades pot comportar els següents riscos:

Podem ajudar-te a actualitzar-te, som experts en la transformació digital de Navision a Business Central

Reservar una demostració
Captcha

La inversió inicial en l’adquisició i aplicació d’un sistema ERP és considerable, tant en termes d’esforços humans com de recursos financers. Després d’una implementació reeixida, el sistema passa a la manera de manteniment i les organitzacions comencen a obtenir valor de la seva inversió. Després d’un període prolongat, a causa dels canvis en el paradigma empresarial i tecnològic, es fa cada vegada més difícil i costós mantenir i ampliar el sistema. S’inicia el procés de reimplementación o migració i l’inici d’un nou cicle.

Fases del cicle de vida de l’ERP

Els cicles de vida dels ERP, que abasten de 5 a 10 anys de vida útil efectiva, sovint es confonen amb el cicle de vida de la implementació d’ERP. Les fases del cicle de vida de l’ERP són:

Desplegament de l’ERP: El desplegament inicial d’un sistema ERP en si consisteix en diverses fases que comencen amb la Sol·licitud de Proposta (RFP) i la selecció del proveïdor i acaben amb la fase de posada en marxa i de subjecció manual. Algunes qüestions importants relatives a aquesta fase, com s’indica a continuació, tindran una relació directa amb les fases posteriors del cicle de vida de l’ERP:

 • Grau d’adaptació del producte ERP a les necessitats actuals del negoci i grau de personalització realitzada, en particular la personalització del codi font.
 • Compromís del partner per a l’evolució de l’ERP
 • Nivell de suport

Optimització: Després que el sistema estigui en funcionament, hi haurà un període d’adaptació. A causa de l’ús del nou sistema, els usuaris començaran a trobar petits detalls a millorar o certs aspectes que no es van tenir en compte en la implantació. Amb el suport del partner, es realitzaran aquests ajustos amb un servei proactiu per part de l’implantador, aquesta fase hauria d’acabar en un termini de sis mesos a un any i el sistema hauria de començar a estabilitzar-se.

Manteniment: Aquest és el període més llarg del cicle de vida, quan l’organització comença a adonar-se del valor de la seva inversió. Els usuaris es familiaritzaran i començaran a ser amos del sistema. Es poden realitzar millores, com nous informes, diferents fluxos de treball, localització d’impostos, etc. El manteniment estarà cobert per un acord de nivell de servei depenent de les necessitats de l’empresa. Per a un sistema complicat, pot haver-hi un proveïdor extern que ajudi al manteniment inside.

Extensió del valor: Aquesta fase es solapa amb la fase de manteniment. Els processos de negoci nous o modificats requereixen canvis menors o moderats en el sistema. Hi pot haver grans canvis a l’escenari, com ara: i) implementació d’un nou sistema de comptabilitat, per exemple, el SII; ii) Adquisicions / reestructuracions; iii) ampliació del sistema amb productes addicionals, com ara un Customer Relationship Management (CRM) i Business Intelligence (BI). De vegades els canvis en els costos poden ser prohibitius, particularment per als sistemes en els quals s’ha fet molta personalització durant la fase d’implementació.

Paral·lelament als canvis empresarials, també es produeixen canvis tecnològics. Apareixen nous llançaments i versions per a plataformes tecnològiques com Sistemes Operatius o Bases de Dades. Els proveïdors d’ERP publiquen pegats i versions dels seus productes a intervals regulars que s’han d’incorporar al sistema existent. Això generalment implica esforços menors o modestos. Però, el problema sorgeix quan molts objectes de programari van ser personalitzats durant la implementació. L’adaptació d’aquests objectes per fer-los compatibles amb versions posteriors pot resultar un important exercici de migració que impliqui un cost i un esforç exorbitants.

Decadència del sistema: Per a una empresa, la necessitat del negoci i el requeriment tecnològic, continuen evolucionant. Cost, complexitat i dificultat per modificar i actualitzar el sistema frena l’evolució del mateix. Arreglar el sistema existent no és més viable i proporciona un rendiment decreixent. S’investiguen les alternatives i es pren la decisió de reimplementación.

Reimplementación: Similar a la fase de desplegament com es va esmentar anteriorment. No obstant això, les organitzacions estan més ben organitzades ara. El procés inicial es durà a terme de manera més professional. És probable que adoptin l’última versió del sistema amb una mínima necessitat de personalització, de manera que el proper cicle ofereixi un millor retorn de la inversió (ROI).

Si estàs treballant amb una versió “antiga” de Microsoft Dynamics NAV (Navision) et recomanem llegir el següent ebook per veure les novetats que incorpora cada versió des de la qual estiguis treballant.

Potser hagis sentit en alguna conversa amb un partnerde Microsoft Dynamics el terme Team member quan es planteja el tema de nº d’usuaris necessaris. Per intentar optimitzar les llicències, hi ha diferents nivells d’usuari depenent del que pot o no fer. En certes ocasions no cal que tots els usuaris tinguin totes les opcions, per això existeix la figura del Team Member, un usuari amb limitacions, per perfils majoritàriament de consulta, i és clar, amb un preu molt menor. Això si, ha de tenir almenys un usuari Essentials o Premium com a mínim.

Què pot fer un usuari Team member?

Un Team member és per a membres de l’equip que no estan lligats a una determinada tasca i que només necessiten una “funcionalitat bàsica”, com accés de lectura així com algun accés d’escriptura per a tasques lleugeres.

 • Llegir qualsevol cosa en Dynamics 365 Business Central
 • Modificar els registres de clients, productes o proveïdors ja creats.
 • Modificar els seients quan estigui específicament permès des d’una perspectiva comptable per actualitzar els seients específics.
 • Informació, com la data de venciment en les entrades del llibre de deutors.
 • Aprovar o rebutjar tasques en tots els fluxos de treball assignats a l’usuari.
 • Crear, editar o suprimir una cotització.
 • Crear, editar o eliminar informació personal.
 • Introduir els fulls d’hores per als treballs.
 • Utilitzar PowerApps per Dynamics 365.

Quins permisos hi ha al pla Team member?

El pla Team member dóna accés a certes operacions en un subconjunt de taules del sistema. L’accés es defineix pels permisos dins del pla Team member, els quals estan continguts en els següents conjunts de permisos:

Conjunt de permisosPer a què serveix
D365 LecturaDóna accés de lectura a totes les taules del producte.
D365 Team MembersPermet escriure, esborrar i modificar l’accés a un subconjunt de taules del producte, és a dir, permet crear una oferta de venda, modificar una comanda de venda, modificar una targeta de venedor, etc. Bàsicament defineix el que pot fer l’usuari de Team Members.
LOCALPermet escriure, eliminar i modificar l’accés a totes les funcions locals del producte.
D365 SeguritatDóna accés a la gestió d’usuaris. No s’assigna a l’usuari de Team member per defecte, però es pot assignar si cal.
D365 Resolució de problemesDóna accés a eines per a la resolució de problemes.

Poden els usuaris de Team Members treballar amb extensions?

Sí, un usuari Team Member pot treballar amb extensions, tant pròpies com de tercers, que es troben en App Source, però també amb extensions per a clients que siguin creades per al propi client.

Poden els usuaris Team Member treballar amb PowerBI, PowerApps i Microsoft Flow?

Sí, pot utilitzar PowerBI, PowerApps i Microsoft Flow com a usuari Team member. Les dades que recuperi i utilitzi en aquests productes seguiran estant restringits pel seu pla, és a dir, si feu servir una Power App per crear comandes de vendes, pot llegir totes les comandes de vendes però només modificar els existents. No es poden crear noves comandes de client, ja que això no està permès amb el pla Team member.

Com es compara el pla Team member amb la llicència Limited user de Dynamics NAV?

Al NAV 2018 existia la llicència Limited User. Aquesta va canviar a la llicència Team member amb el llançament a l’octubre de 2018 de Business Central. Com hi ha dos tipus de llicenciament, on Premise i Cloud, es diferencia per a cada cas la seva funcionalitat. Depenent del llicenciament escollit ha certes peculiaritats diferents que el partner de tenir en consideració quan s’implanta la solució ERP.

El passat 30 de maig vam realitzar un seminari online sobre la solució eIfD del nostre partner col·laborador, Innova Advanced Consulting, que distribueix per al canal de partners de Microsoft Dynamics la solució de facturació electrònica.

eIfD és una solució per a Microsoft Dynamics NAV / Business Central per realitzar la signatura electrònica de les factures per a l’administració pública, així com d’altres documents. La plataforma suporta els formats estàndard de Facturae i Face.

Abastos funcionals

 • Mòdul 1 – Emissió / Recepció de Factures Electròniques en format XML Facturae * [3.2 – 3.2.1 – 3.2.2] signades digitalment.
 • Mòdul 2 – Emissió Factures Electròniques en Format PDF signades digitalment.

Versions suportades Microsoft Dynamics NAV / Business Central

Microsoft Dynamics NAV 2015 en endavant.

Vols més informació?

Reservar una demostració
Captcha