Power BI
BI? Reporting? Quadre de comandament?

Sovint es parla de “Business Intelligence” (BI), “Decision Support Tools”, “Reporting”.

Tots aquests termes en realitat signifiquen el mateix, el conjunt de solucions que proporcionen dades organitzades i estructurades per realitzar de forma ràpida i senzilla anàlisis estadístiques que, en última instància, ajudaran a prendre decisions per al negoci.

Podem dir que avui en dia totes les empreses ja disposen de programari de gestió comercial, comptabilitat, gestió de la producció, gestió de les relacions amb els clients o ERP. I que cadascuna de les seves aplicacions informàtiques aportin la seva quota d’estadístiques de tota mena.