A OLIVIA, durant la nostra primera setmana de confinament, hem fet 2 kick-off de nous projectes, mitjançant Microsoft TEAMS. Aquestes reunions estaven previstes i pactades amb els clients, per fer-les de forma presencial, però a causa de les circumstàncies excepcionals que estem vivint, es va decidir per ambdues parts continuar amb el calendari previst i iniciar els projectes utilitzant les eines que Microsoft proporciona. En els dos casos, s’ha creat a més, un espai de treball col·laboratiu, també amb Microsoft TEAMS, mitjançant el qual anirem compartint informació. Tant els seus Key-user, com els Consultors d’OLIVIA podran publicar continguts i intercanviar els documents que es generen en les primeres sessions de el projecte.

El primer cas és un Projecte d’implantació de Business Central cloud, per a una empresa que està utilitzant un ERP que s’ha quedat obsolet. Per tant en aquestes sessions inicials s’està fent les sessions de Consultoria i Presa de Requeriments amb els usuaris clau de cada departament. El segon cas, és una re-implantació d’una empresa que ja és usuària de Microsoft Dynamics NAV (abans conegut com Navision), el projecte requereix d’una reenginyeria de processos, i una posada al dia tecnològica de la plataforma. En aquest cas, l’ERP escollit és també Dynamics 365 Business Central, però en la modalitat On Premise.

Atesa la importància de poder adaptar l’activitat a les diferents situacions que ens podem trobar, és un bon moment per posar al dia els teus sistemes informàtics i adaptar les solucions de negoci per reduir l’impacte davant una crisi com la que estem patint aquest any 2020.

A Olivia fa anys que vam decidir unir-nos a la transformació digital i oferir als nostres clients solucions més enllà de l’ERP, realitzant un esforç en ampliació i formació del nostre equip per sortir de la nostra zona de confort i poder donar als nostres clients noves solucions d’acord a les noves necessitats.


Autor : David Venero – Sales Manager